Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
ČESKÝ JAZYK

Český jazyk :


Příběhy ze života dětí - ASTRID LINDGENOVÁ (metodika)
Příběhy ze života dětí - ASTRID LINDGRENOVÁ
Příběhy ze života dětí - ASTRID LINDGRENOVÁ (opakování)
Pověsti české - POVĚST O ZALOŽENÍ PRAHY (metodika)
Pověsti české - POVĚST O ZALOŽENÍ PRAHY
Tradice - SVATÝ MARTIN (metodika)
Tradice - SVATÝ MARTIN
Tradice - SVATÝ MARTIN (pracovní list)
Podzim - PROČ SE JAVOR NA PODZIM ČERVENÁ
Pohádka - POHÁDKOVÉ DVOJICE (metodika)
Pohádka - POHÁDKOVÉ DVOJICE
Pohádka - BOB A BOBEK
Pohádka - KAREL JAROMÍR ERBEN (metodika)
Pohádka - KAREL JAROMÍR ERBEN
Příběhy ze života dětí - MACH A ŠEBESTOVÁ (metodika)
Příběhy ze života dětí - MACH A ŠEBESTOVÁ
Příběhy ze života dětí - MACH A ŠEBESTOVÁ 2 (metodika)
Příběhy ze života dětí - MACH A ŠEBESTOVÁ 2
Clapecká próza - RYTÍŘI HRANATÉHO STOLU (spustit z Qdraw)
Chlapecká próza - RYTÍŘI HRANATÉHO STOLU (metodika)
Pověsti - CHODBA Z MORAVY DO PRAHY (metodika)
Pověsti - CHODBA Z MORAVY DO PRAHY
Přísloví - V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE (metodika)
Přísloví - V NOUTI POZNÁŠ PŘÍTELE (spustit z QDraw)
Přísloví - PŘÁTELSTVÍ (metodika)
Přísloví - PŘÁTELSTVÍ
Clapecká próza - DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA (metodika)
Chlapecká próza - DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Naše vlast, Lidské vlastnosti - Z PALEČKOVA LEGRAČNÍHO MÍSTOPISU (metodika)
Naše vlast, Lidské vlastnosti - Z PALEČKOVA LEGRAČNÍHO MÍSTOPISU (spustit z QDraw)
Naše vlast - Z PALEČKOVA LEGRAČNÍHO MÍSTOPISU (metodika)
Naše vlast - Z PALEČKOVA LEGRAČNÍHO MÍSTOPISU (spustit z QDraw)
Pohádka - ZNÁTE POHÁDKY KARLA JAROMÍRA ERBENA?
Čtení dvouslabičných slov - DOPLŇOVÁNÍ SLABIK PODLE OBRÁZKŮ (metodika)
Čtení dvouslabičných slov - DOPLŇOVÁNÍ SLABIK PODLE OBRÁZKŮ
Čtení a psaní slabik LA, LÁ, la, lá - SLABIKY LA, LÁ, la, lá (metodika)
Čtení a psaní slabik LA, LÁ, la, lá - SLABIKY LA, LÁ, la, lá
Čtení a psaní slabik LE, LÉ, le, lé - SLABIKY LE, LÉ, le, lé (metodika)
Čtení a psaní slabik LE, LÉ, le, lé - SLABIKY LE, LÉ, le, lé
Čtení a psaní slabik LI, LÍ, li, lí - SLABIKY LI, LÍ, li, lí (metodika)
Čtení a psaní slabik LI, LÍ, li, lí - SLABIKY LI, LÍ, li, lí
Čtení a psaní slabik LO, LÓ, lo, ló - SLABIKY LO, LÓ, lo, ló (metodika)
Čtení a psaní slabik LO, LÓ, lo, ló - SLABIKY LO, LÓ, lo, ló
Čtení a psaní slabik LU, LŮ, lu, lů - SLABIKY LU, LŮ, lu, lů (metodika)
Čtení a psaní slabik LU, LŮ, lu, lů - SLABIKY LU, LŮ, lu, lů
Slabikotvorné souhlásky - RÝMY (metodika)
Slabikotvorné souhlásky - RÝMY
Skládání písmen do slov - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ - SKLÁDÁNÍ (metodika)
Skládání písmen do slov - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ - SKLÁDÁNÍ
Doplňování diakritických znamének - háčku - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ, - DOPLŇOVÁNÍ (metodika)
Doplňování diakritických znamének - háčku - SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ, - DOPLŇOVÁNÍ
Čtení s porozuměním - NOVÁ HLÁSKA/PÍSMENO F, f (metodika)
Čtení s porozuměním - NOVÁ HLÁSKA/PÍSMENO F, f
Čtení s porozuměním - ŠPAČEK (metodika)
Čtení s porozuměním - ŠPAČEK
Význam slov - NESPISOVNÁ SLOVA (metodika)
Význam slov - NESPISOVNÁ SLOVA
Útvary lidové slovesnosti - VYSVĚTLI VÝZNAM RČENÍ (metodika)
Útvary lidové slovesnosti - VYSVĚTLI VÝZNAM RČENÍ
Vyjmenovaná slova - VYJMENOVANÁ SLOVA PO "P" (metodika)
Vyjmenovaná slova - VYJMENOVANÁ SLOVA PO "P"
Vyjmenovaná slova - HLEDEJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L" (metodika)
Vyjmenovaná slova - HLEDEJ VYJMENOVANÁ SLOVA PO "L"
Vyjmenovaná slova - SLOVA S li,lí / ly, lý (metodika)
Vyjmenovaná slova - SLOVA S li,lí / ly, lý
Slovní druhy - slovesa - JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES (metodika)
Slovní druhy - slovesa - JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES
Slovní druhy - podstatná jména - ROD PODSTATNÝCH JMEN (metodika)
Slovní druhy - podstatná jména - ROD PODSTATNÝCH JMEN
Slovní druhy - SLOVNÍ DRUHY - VYBARVI (metodika)
Slovní druhy - SLOVNÍ DRUHY - VYBARVI
Slovní druhy - podstatná jména - PÁDY PODSTATNÝCH JMEN (metodika)
Slovní druhy - podstatná jména - PÁDY PODSTATNÝCH JMEN
Slabika otevřená - L, l, M, m - OPAKOVÁNÍ ČTENÍ SLABIK (metodika)
Slabika otevřená - L, l, M, m - OPAKOVÁNÍ ČTENÍ SLABIK
Vyvozování nových písmen - PÍSMENO A,a (metodika)
Vyvozování nových písmen - PÍSMENO A,a
Čtení otevřených slabik - OBRÁZKOVÉ ČTENÍ SE SLABIKOU Má, má (metodika)
Čtení otevřených slabik - ČTENÍ SLOV S PÍSMENEM T, t (metodika)
Čtení otevřených slabik - OBRÁZKOVÉ ČTENÍ SE SLABIKOU Má, má
Čtení otevřených slabik - ČTENÍ SLOV S PÍSMENEM T, t
Čtení otevřených slabik - TVOŘENÍ VĚT - PÍSMENO J, j (metodika)
Čtení otevřených slabik - TVOŘENÍ VĚT - PÍSMENO J, j
Čtení otevřených slabik - PÍSMENO V, v (metodika)
Čtení otevřených slabik - PÍSMENO V, v
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "MOTÝL" (metodika)
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "MOTÝL"
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "ŠKOLA" (metodika)
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "ŠKOLA"
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "ŠKOLÁK" (metodika)
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "ŠKOLÁK"
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "LES" (metodika)
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "MRAK" (metodika)
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "LES"
Čtení otevřených slabik - NÁCVIK ČTENÍ SLOV TYPU "MRAK"
Čtení slov typu "kočka" - ČTENÍ SLOV TYPU "KOČKA" (metodika)
Čtení slov typu "kočka" - ČTENÍ SLOV TYPU "KOČKA"
Čtení slov typu "kočka" - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI PÍSMEN - A,a, O, o (metodika)
Čtení slov typu "kočka" - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI PÍSMEN - A,a, O, o (PDF)
Čtení slov typu "kočka" - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI PÍSMEN - A,a, O, o (spustit z QDraw))
Čtení slov typu "kočka" - PÍSMENO E, e (metodika)
Čtění slov typu "kočka" - PÍSMENO E, e (PDF)
Čtění slov typu "kočka" - PÍSMENO E, e (spustit z QDraw)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI DOSUD PROBRANÝCH PSACÍCH PÍSMEN (metodika)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI DOSUD PROBRANÝCH PSACÍCH PÍSMEN (PDF)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTI DOSUD PROBRANÝCH PSACÍCH PÍSMEN (spustit z QDraw)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ PSACÍHO PÍSMA - VLAK (metodika)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ PSACÍHO PÍSMA - VLAK (PDF)
Psaní velkých a malých písmen psací abecedy - PROCVIČOVÁNÍ PSACÍHO PÍSMA - VLAK (spustit z QDraw)
Čtení otevřených slabik - PÍSMENO H, h (metodika)
Čtení otevřených slabik - PÍSMENO H, h
Vyvození nového písmene - SLABIKOTVORNÉ r, l (metodika)
Vyvození nového písmene - SLABIKOTVORNÉ r, l
Vyvození nového písmene - PÍSMENO B, b (metodika)
Vyvození nového písmene - PÍSMENO B, b
Vyvození nového písmene - PÍSMENO D, d (metodika)
Vyvození nového písmene - PÍSMENO D, d