Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
INFORMATIKA

Informatika :


Základy práce s počítačem - PRACUJEME S POČÍTAČEM (metodika)
Základy práce s počítačem - PRACUJEME S POČÍTAČEM
Základy práce s počítačem - SEZNAMUJEME SE S POČÍTAČEM (metodika)
Základy práce s počítačem - SEZNAMUJEME SE S POČÍTAČEM
Záklasy práce s počítačem - ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÁ SESTAVA
Základy práce s počítačem - ZÁKLADNÍ A PŘÍDAVNÉ ČÁSTI POČÍTAČE
Základy práce s počítačem - ZAPNUTÍ POČÍTAČE (metodika)
Základy práce s počítačem - ZAPNUTÍ POČÍTAČE
Základy práce s počítačem - VYPNUTÍ POČÍTAČE (metodika)
Základy práce s počítačem - VYPNUTÍ POČÍTAČE
Základy práce s počítačem - ŽÁK JAKO UŽIVATEL POČÍTAČE
Základy práce s počítačem - PROSTŘEDÍ POČÍTAČE (metodika)
Základy práce s počítačem - PROSTŘEDÍ POČÍTAČE
Základy práce s počítačem - POČÍTAČOVÁ KLÁVESNICE (metodika)
Základy práce s počítačem - POČÍTAČOVÁ KLÁVESNICE
Základy práce s počítačem - PROCVIČOVÁNÍ UČIVA - PROSTŘEDÍ POČÍTAČE A POČÍTAČOVÁ KLÁVESICE
Základy práce s počítačem - POČÍTAČOVÁ MYŠ
Základy práce s počítačem - ŠIPKY - PŘESUN PO PRACOVNÍ PLOŠE
Pracujeme s texty - KLÁVESA DELETE
Pracujeme s texty - KLÁVESA BACK SPACE
Práce se soubory - KALKULAČKA (metodika)
Práce se soubory - KALKULAČKA
Práce se soubory - POČÍTÁME S APLIKACÍ KALKULAČKA
Pracujeme s texty - UČÍME SE PSÁT NA KLÁVESNICI
Pracujeme s texty - PRÁCE S TEXTEM - BÁSNĚ
Pracujeme s textem - PRÁCE S TEXTEM - POHÁDKY
Internet - INTERNET