Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
Sníh nad tabulí
Z činnosti školní družiny
Datum vložení :   05.10.2019 hod: 13:22
      První měsíc školního roku je úspěšně za námi, proto si pojďme říci, co jsme již zvládli a co nás v nejbližší době čeká. Činnost ŠD je opět rozdělena na práci družiny a školního klubu, který na družinu navazuje každý den od 14,30 hodin. V tuto dobu také začíná většina zájmových kroužků, příprava na vyučování či jiné aktivity. Letošní DOH (Dětské olympijské hry) jsou celoroční soutěží ve 22 disciplínách pro čtyři týmy. Kromě získávání bodů jednotlivců a družstev jsme soutěž letos obohatili bonusovými úkoly v mnoha různých oblastech. Může se stát, že v těchto úkolech získají někteří jednotlivci i více bodů, než v samotných soutěžních úkolech. Začali jsme rovněž projekt Recyklohraní - sbíráme staré elektropřístroje, baterie či tonery a plníme zadané úkoly. Připsané body nám pak slouží k možnosti jejich výměny za zajímavé dárky či ceny. Do konce listopadu běží sběr starého papíru - výtěžek opět poslouží dobré věci zakoupení vánočního dárku pro děti z některého dětského domova (Staňte se Ježíškem dětem z dětských domovů). V říjnu chceme opět zkusit začít plnit čtyři dobrovolné úkoly do přírodovědné soutěže Zlatý list, jejíž krajské kolo probíhá vždy v květnu v Břidličné. Činnost družiny vždy přizpůsobujeme ročnímu období, takže nyní na podzim je to sběr lesních plodů, kaštanů, šípků a jiných přírodnin, vytváření postaviček (skřítků) z těchto materiálů a budování v lese jejich domečků, Halloweenská slavnost (hledání pokladu) apod. A pokud to jde a počasí je příznivé, jsme hodně venku - buď na školní zahradě, hřišti, lese, nebo se jdeme projít do blízkého okolí. hm
      

Zpět na seznam