Mléko do škol Ovoce do škol Les ve škole Aktivní škola Menu
Informace k zahájení školního roku
Datum vložení :   28.08.2020 hod: 14:04
      Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás pozvali na slavnostní zahájení školního roku, které se uskuteční 1. 9. 2020 v 8 hodin v budově naší školy.
      
Doprovázející osoby jsou povinny po vstupu do budovy provést dezinfekci rukou. Zakrytí rouškou ponecháváme na vašem uvážení. 
Po společném uvítání se pod vedením třídní učitelky žáci přesunou společně do třídy. Rodiče prvňáčků budou moci jít s dětmi do třídy. Přesné informace ohledně školní družiny a školní jídelny budou sděleny 1.9. Není dovolen další pohyb po budově školy. 
Děkujeme za pochopení.

Vyučování
První den ve škole - úterý 1. 9. 2020
1. ročník - 8.00 - 10.00 (zahájení školního roku, třídnické práce, organizační schůzka rodičů prvňáčků a zaměstnanců ŠJ a ŠD).
2. - 5. ročník - 8.00 - 9.40 (zahájení školního roku, třídnické práce – rozdávání učebnic, rozvrh hodin, školní pravidla,…). Školní družina navazuje bezprostředně na zkrácené vyučování,  v tento den pouze do 13:00.

Středa 2.  9. 2020
1. ročník - 8.00 - 9.40 (seznamovací aktivity, pravidla třidy). Školní družina navazuje bezprostředně na zkrácené vyučování, žáci odcházejí podle údajů, které uvedete v přihlášce.
2. - 5. ročník - 8.00 - 11.40 (seznamovací aktivity, pravidla třidy, třídnické práce), následuje pobyt ve školní družině podle přihlášky.

Další dny  následuje výuka dle rozvrhu.

Školní družina
1. 9. 2020 -  Provoz ŠD je v tento den od 9:40 do 13:00 hodin, tj. bez ranního provozu.
od 2. 9. 2020 je zahájen běžný provoz 7:00 – 16:30, v pátek pouze do 14:30.
Ve dnech 1. 9. - 4. 9. 2020 odevzdají žáci přehled docházky a odchodů ze ŠD.
Ve dnech 1. 9. - 4. 9. 2020 zákonní zástupci uhradí stanovenou úplatu za družinu.

Školní jídelna
1. 9. a 2. 9.2020 - výdej obědů pro žáky a zaměstnance – 11:40  - 12.00 , výdej obědů pro cizí strávníky - 11.00 - 11.30.
3. 9. 2020 a dále výdej obědů pro žáky a zaměstnance dle rozvrhu, výdej obědů pro cizí strávníky - 11.00 - 11.30.

Přejeme krásné prožití posledních dnů prázdnin.

Zpět na seznam